Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Corabia a fost constituit prin

Hotărârea Consiliului Local Corabia nr. 97/22.12.2005.


A fost reactualizat în luna decembrie 2010, prin

Hotărârea Consiliului Local Corabia nr. 129/29.12.2010.

 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Corabia are în componenţă 50 persoane:

5 persoane angajate (4 conducători auto pe autospeciala de stins incendii şi

şeful serviciului care deţine funcţia prin cumul) şi 45 voluntari.

 

Este dotat cu autospecială de stins incendii.

Adresa serviciului: str. Cezar Bolliac; nr. 25; Corabia

Nr. telefon: 0249561211

 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă are printre altele, următoarele atribuţii principale: desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de comportare în caz de situaţii de urgenţă; verifică modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi măsurilor care reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă, în sectorul de competenţă; execută acţiuni de intervenţie în situaţii de urgenţă, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor periclitate; acordă ajutor în condiţiile legii, persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de incendiu, explozie, inundaţii, accidente, precum şi în cazul altor dezastre.