PLANIFICARE CONTROALE PREVENTIVE

 

1. Program măsuri privind acordarea asistenţei pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă

2. Grafic informare publică

3. Grafic control

4. Îndrumător pentru efectuarea controlului la gospodăriile cetăţeneşti